Protestantse
Kerk

Onze gemeente

De Maranathakerk herbergt een actieve geloofsgemeenschap. Ze vormt een onderdeel van de Protestantse Gemeente te Nijmegen. De gemeenschap bestaat overigens niet alleen uit protestanten: iedereen is welkom. Wat geloven is, hoef je ook niet bij voorbaat op een rijtje te hebben. Geloven is een proces van vallen en opstaan, van zoeken en door God gevonden worden. De kerkdiensten op zondag om 9:30 uur zijn momenten van inspiratie. We proberen de oude woorden van de Bijbel nieuw te horen. We zingen. We bidden voor stad en land en wereld, voor mensen in de buurt en om ons heen. Voor kinderen en tieners zijn er nevendiensten. Door de week is er een ruim aanbod van activiteiten: een cantorij, een zangkoor, gespreksgroepen, ontmoetingsmiddagen voor senioren, eetcafé, een woensdagmiddagclub voor het onderhoud van het gebouw en de tuin. Er wordt in ons midden gedoopt, getrouwd en gerouwd. Waar God ter sprake komt, is ruimte voor geluk en verdriet, voor heel het mensenleven.

Aan deze gemeenschap zijn twee pastores verbonden: ds. P. van der Vange, ds. H. Gols. Mocht u graag een gesprek willen, dan kunt u met een van hen contact opnemen. De pastorale grens loopt door de Slotemaker de Bruïneweg / St.Annastraat. Het gebied ten zuid-oosten van die grens (o.a. Hatert, Grootstal, Hatertse Hei, Oost) valt onder de verantwoordelijkheid van ds. Van der Vange. Het gebied ten noord-westen (o.a. Centrum, West, Hazenkamp) onder de verantwoordelijkheid van ds. Gols.

De wijkraad bestaat uit ambtsdragers, predikanten en medewerkers van de Maranathakerk. Zij vertegenwoordigen de gemeente en vergaderen maandelijks. De wijkraad organiseert, discussieert en maakt mogelijk. Bovenal vormt de wijkraad een aanspreekpunt voor de gemeenteleden. Op dit moment vormen Roelf Groenhuis (voorzitter), Truus Nota (scriba), Martin Kleijburg (penningmeester), Hendrik Jan Bosman, Johan van Noortwijk, Ellen de Feijter, Mieke van den Brandt, Désirée Schalk, Peter van der Vange en Henk Gols tezamen de wijkraad van de Maranathakerk.

Deze raad is de plaats waar de lijntjes van allerlei activiteiten in onze kerk samenkomen. Leden ervan nemen ook deel aan andere activiteiten zoals de commissie 2020, de cantorij, de diaconie en de kindernevendienst.  Met de andere groepen spreken we in onze vergadering, en bij andere gelegenheden.  We coördineren activiteiten en in het bijzonder met de erediensten. Dit is belangrijk in een periode van verandering, die echt vorm krijgt door alle vrijwilligers die de activiteiten initiëren en uitvoeren.