Protestantse
Kerk

Commissie 2020

Binnen de Maranathakerk zetten we met een groep gemeenteleden activiteiten op touw, in samenspraak met de wijkraad. De commissie 2020 wil graag op een praktische manier aan de slag gaan. Door in groepjes te werken en hier mensen bij te vragen raken steeds meer gemeenteleden enthousiast betrokken!

Als commissie willen we elkaar als gemeente graag beter leren kennen en ons verbonden voelen. We willen vieringen vorm en inhoud geven. En mensen ruimte geven in de kerk hun talenten te benutten, zodat de kerk van ons allemaal wordt en blijft. Dit alles steeds in gesprek met de gemeente.

Voorbeelden zijn de Ontmoetingsdag vorig jaar april en workshops. De Startzondag in september 2015 waarbij verschillende groepen uit de kerk zich konden presenteerden. Op beide dagen was het samen eten een hoogtepunt!

Eens in de ongeveer twee maanden wordt een dienst georganiseerd door gemeenteleden, ondersteund door een predikant en 1 à 2 kernleden. Muzikanten uit de kerk wordt gevraagd een bijdrage te leveren aan de diensten. Er wordt gewerkt aan een smoelenboek, folder en de website. Er worden gespreksgroepen opgezet voor mensen die wel interesse hebben in praten over zingeving, maar misschien niet in de kerk komen.

Ook in 2016 gaan deze activiteiten door! Hebt u interesse, vragen of ideeën, meldt u zich dan gerust!