Commissie 2020

Binnen de Maranathakerk zetten we met een groep gemeenteleden activiteiten op touw, in samenspraak met de wijkraad. De commissie 2020 wil graag op een praktische manier aan de slag gaan. Door in groepjes te werken en hier mensen bij te vragen raken steeds meer gemeenteleden enthousiast betrokken!

Als commissie willen we elkaar als gemeente graag beter leren kennen en ons verbonden voelen. We willen vieringen vorm en inhoud geven. En mensen ruimte geven in de kerk hun talenten te benutten, zodat de kerk van ons allemaal wordt en blijft. Dit alles steeds in gesprek met de gemeente.

Voorbeelden zijn de een Ontmoetingsdag, workshops, en de Startzondagen in september waarbij verschillende groepen uit de kerk zich konden presenteerden. Het samen eten blijkt op zulke dagen een hoogtepunt.

Een keer in de maand wordt door gemeenteleden een viering voorbereid en georganiseerd, ondersteund door een predikant en 1 à 2 kernleden. Muzikanten uit de kerk wordt gevraagd een bijdrage te leveren aan de diensten. Er wordt gewerkt aan een smoelenboek, folder en de website. Er zijn gespreksgroepen opgezet voor mensen die wel interesse hebben in praten over zingeving, maar misschien niet in de kerk komen.

Ook in 2019 gaan deze activiteiten door! Hebt u interesse, vragen of ideeën, meldt u zich dan gerust.