Kerkdiensten

De kerkdiensten op zondag om 9:30 uur zijn momenten van inspiratie. We proberen de oude woorden van de Bijbel nieuw te horen. We zingen. We bidden voor stad en land en wereld, voor mensen in de buurt en om ons heen. Voor kinderen en tieners zijn er nevendiensten. Door de week is er een ruim aanbod van activiteiten: een cantorij, een zangkoor, gespreksgroepen, ontmoetingsmiddagen voor senioren, eetcafé, een woensdagmiddagclub voor het onderhoud van het gebouw en de tuin. Er wordt in ons midden gedoopt, getrouwd en gerouwd. Waar God ter sprake komt, is ruimte voor geluk en verdriet, voor heel het mensenleven.

Op Kerstavond, 24 december, hebben wij elk jaar een viering met veel liederen (samenzang en cantorij) en een Kerstspel door de kinderen. Het thema van 2015 was "Niet bang zijn...".

Vervoer

De auto-ophaaldienst van de Maranathakerk regelt het vervoer voor gemeenteleden die geen eigen vervoer hebben en graag naar de Dienst gaan. Afspraken kunnen gemaakt worden via de coördinatoren van de verschillende wijken. De telefoonnummers staan vermeld in Over en Weer.

Organisten

Een vast team van musici, dat de liederen tijdens de dienst begeleidt en de eredienst muzikaal. Dat kan zijn met behulp van orgel, piano en sporadisch blokfluit, dwarsfluit, cello of andere instrumenten. We krijgen een eerste opzet van de dienst, zodat we de dienst goed kunnen voorbereiden en nog afstemming (en eventueel een wijziging) kan plaats vinden. Muziek, liederen en teksten zijn zo goed mogelijk op elkaar afgestemd. Wij beantwoorden graag vragen over de gekozen muziek en literatuur .We hopen u rondom de instrumenten te ontmoeten.

Cantorij

De cantorij onder leiding van Tjeu Corbeij levert op gezette tijden een bijdrage aan de zondagse vieringen, al of niet in samenzang met de gemeente.
Op woensdagavonden komen we bij elkaar om in een gezellige sfeer vier partijen tot een welluidend geheel te maken. Zelf hebben we daar als zangers veel plezier in en hoe meer zielen hoe meer vreugd. Het resultaat van onze inspanningen, daarover laten we het oordeel graag aan u over.

Koffie

Na de kerkdienst is er altijd een kop koffie (of thee / limonade) voor een goed gesprek, netwerken en gezelligheid. Voor een bijdrage in de onkosten daarvan staat elke keer een houten collectedoos gereed. Maar u kunt ook een bijdrage overmaken op het rekeningnummer van de wijkkas (zie Contact). Ook tijdens andere bijeenkomsten en vergaderingen staat de koffie altijd klaar.