Hoe bijdragen aan collectes

Wilt u giften doen voor onze collectedoelen, dan kan dat door het bedrag over te maken op het:

  • rekeningnummer van de Diaconie Protestantse Gemeente Nijmegen: NL52 INGB 0000 902639, onder vermelding van 1e collecte en het doel of de datum van de dienst.
  • rekeningnummer van de Protestantse Gemeente te Nijmegen: NL74 INGB 0008 2451 43, onder vermelding van 2e collecte en het doel of de datum van de dienst.

Geven kan ook met de PGN app.

Beschikbaar in de playstore en de appstore onder PGNijmegen

 

 

 

Meekijken


Live uitzending tijdens de zondagse dienst. Klik op het driehoekje om de uitzending te starten.

Met ingang van 27 maart 2022 verdere versoepelingen

We mogen na de dienst weer koffiedrinken! En een compleet koor of cantorij mag weer liederen uitvoeren tijdens een dienst. Maar zorg altijd voor voldoende ruimte tussen u en uw naaste.

Het hanteren van de basisregels en zorgen voor voldoende ventilatie blijft belangrijk. We zijn heel voorzichtig met het geven van een hand (liever op een andere manier). Er mogen nog geen collectezakken worden doorgegeven, maar er staan (naast de digitale betalingsmogelijkheden) mandjes bij de uitgang.

  • Hou rekening met elkaar, geef de ruimte aan iemand die daarom vraagt.
  • Blijf thuis in geval van twijfel omtrent uw gezondheid!

Oproep werkgroepen

In dit filmpje stelt de groep 'gemeenteopbouw' of te wel GO! zich aan u voor. Zoals u al gelezen heeft, begint nu een serie bijeenkomsten, waarop wij met elkaar onze gemeente een boost willen geven om geloof te vieren en te delen waar een ieder met vreugde aan mee kan doen. Met elkaar zijn we de kerk, zijn wij deze gemeente. Ook al kun je op zo een avond niet komen, geef je tòch op als iemand die betrokken wil zijn bij deze hernieuwde vormgeving van onze gemeente. Uiteraard houden we rekening met de corona-regels die ons er niet weerhouden om deze stappen nu te doen! In de hoop op zegen...!

Maranatha in Glas-in-Betonraam

De betekenis van “Maranatha” is “Kom Toch Heer”. Dit is beeldend weergegeven in het gekleurde glas van het raam, dat van de vloer tot het dak reikt. Ook is er een technische beschrijving van het hele gebouw.

Informatie over het raam, het gebouw en de geschiedenis ervan vindt u in folders op de informatietafel.